Vi installerar larm- och passagesystem i Jönköping

Vi på Sandstedt El har lång erfarenhet av alla typer av larm och passagesystem. Vi har polisgodkännande och installerar larm för inbrott, brand och utrymning samt passagesystem både på företag och hos privatpersoner i Jönköping, Nässjö och Habo med omnejd. Hos oss är det viktigt att lösningarna anpassas för att täcka behoven hos varje kund.

Inbrottslarm

Det finns en rad olika larmlösningar beroende på om du är privatperson, äger en mindre affärslokal eller är ansvarig för ett större företag. Ett butikslarm har till exempel helt andra förutsättningar än ett larmsystem för en stor industrilokal. Vår långa erfarenhet bäddar för en trygg och säker lösning för dig, oavsett vilka mål du har med ditt säkerthetstänk. Målet är att du som kund ska göra en investering för din egen säkerhet.

Brand och utrymningslarm

Vi skräddarsyr det mest optimala brand och utrymningslarmet för dig, vare sig det rör sig om ett mindre brandlarm för hemmet eller en automatisk brandlarmanläggning för företag eller offentliga lokaler i Jönköpingsområdet. Syftet är detsamma oavsett lösning, att i ett så tidigt stadie som möjligt upptäcka och varna så att rätt räddningsåtgärd kan vidtas. Allt för att minska person och egendomsskador. Detta är tyvärr något som inträffar dagligen, och medför både stora och små konsekvenser. Med rätt förutsättningar hoppas vi kunna hjälpa dig att känna dig tryggare i tillvaron.

Passagesystem

För att få största möjliga kontroll över vem som ska ha tillträde till hela eller delar av en fastighet är det ett passagesystem du bör installera. Att kunna styra över tillträdet i form av olika säkerhetsnivåer samt på bestämda tider så tillför man både en smidighet och en säkerhetsaspekt för en verksamhet. Flera olika funktioner kan sammankopplas som exempelvis ditt larm, porttelefoner eller styrning av andra relevanta funktioner så som belysning. Vi hittar en lösning som passar just dig.