Solceller

Vi på Sandstedt El installerar olika lösningar för solceller.

Med solceller producerar du din egen el. Vi hjälper dig att projektera och installera solceller till din fastighet.