Sandstedt ElBeställ jobb/service

Beställ jobb/service

Det här är inte bara ett webbformulär. När du fyller i din anmälan och beskriver ditt ärende så autogenererar den ett uppdrag som sedan följs upp hela vägen. Jobbet går rakt in i vårt system och tas omhand, samtidigt som det genereras en smart historik som följer upp hela ditt ärende. Du har koll och vi har koll! Smart, eller hur?