Sandstedt ElFrågor & svar

Frågor & svar

Ofta är det enklare än man tror att hitta och åtgärda ett elfel. På den här sidan hjälper vi dig med felsökning och tipsar om enkla åtgärder.

Obs! Du kan alltid boka service eller nya jobb direkt här på webbplatsen.

Första hjälpen! Vi svarar på dina frågor och hjälper dig med felsökning

+ -

Har du kontrollerat alla säkringar? Är de hela?

Om ja:

Troligen har det gått en säkring vid elmätaren. Titta i elmätarskåpet. Där ska det sitta tre säkringar om 16 ampere (grå) eller 20 ampere (blå). Prova att byta ut alla tre (även om de inte verkat lösa ut).

Så här kan proppskåpet också se ut.

+ -

Dra upp jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Dra upp jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet troligtvis i eller före centralen, då ska du kontakta oss på Sandstedt El!

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkring eller säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Dra därefter upp jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Kontakta oss på Sandstedt El för kontroll och åtgärd!

Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget tills att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Kontakta oss på Sandstedt El för kontroll och reparation!

Tänk på att jordfelsbrytaren ska funktionsprovas varje månad. Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut.

Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör du kontakta oss på Sandstedt El så gör vi en kontroll av anläggningen.