Sandstedt ElVi vill bidra till ett hållbart lokalsamhälle

Vi vill bidra till ett hållbart lokalsamhälle

Hur viktigt det är att vi tar hand om varandra har blivit väldigt tydligt de senaste åren. På Sandstedt El har hållbarhetsarbetet alltid varit en självklar del av vår företagskultur, där omtanken om människa och miljö går hand i hand.

Hållbarhet, Sandstedt El

Klimatsmarta lösningar för alla som vill vara med och göra skillnad

I vårt miljöarbete strävar vi efter att minska koldioxidutsläppen i vårt val av tjänstebilar och körbeteenden. Vi driver våra anläggningar med klimatsmart el och har även installerat solceller i våra lokaler i Nässjö. Men vårt största bidrag är att hjälpa våra kunder att driva miljövänliga investeringar, vilket kan omfatta allt från energieffektiva styrsystem för ventilation, värme och belysning till installation av solcellsanläggningar och laddstolpar eller laddboxar.

I vårt sociala hållbarhetsarbete strävar vi efter en företagskultur som bygger på delaktighet och personlig utveckling. Vi vill ha en arbetsplats där våra medarbetare mår bra. Vi vill också bidra till ett hållbart lokalsamhälle genom att erbjuda möjligheter till arbete. Det gör vi i ett nära samarbete med våra lokala gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Genom att delta i utbildningsråd och erbjuda praktikplatser kan vi bidra till att skapa en spännande framtid för nästa generation elektriker.

Patrik Sandstedt om vår hållbarhetsfilosofi

Med ny smart teknik kan vi hjälpa kunden att skapa det samhälle som alla vill leva i. Det ska vara energieffektivt och det ska vara klimatsmart. Om det är något de senaste åren har lärt oss så är det att vi är beroende av teknik. Och där kommer vår yrkesroll in!
Patrik Sandstedt, VD Sandstedt El