Sandstedt ElOkategoriseradeFramtidens medarbetare?

Framtidens medarbetare?

Presentation tillsammans med Callo, Draka Kabel och Industrilås för Eleverna på Teknikcollege.

Eleverna på Teknikcollege är en viktig målgrupp för att nå våra framtida medarbetare. Tillsammans med Callo, Draka Kabel och Industrilås fick vi möjlighet att presentera våra
företag och tankar om framtiden för eleverna i årskurs 1.

Vem vet, någon av dem kanske jobbar på Sandstedt El om några år!