Sandstedt ElNu fyller vi på med framtidens kompetens!

Nu fyller vi på med framtidens kompetens!

Jimmie Creutz och Jamie Dugdale är senaste tillskottet av lärlingar. Läs om varför de valde yrket och vad deras framtidsplaner är.

Jimmie Creutz
– Det är faktiskt en pojkdröm som nu har gått i uppfyllelse. Efter att många år ha arbetat med att utbilda personal inom handel hur man reparerar mobiler, skolade jag om mig till elektriker. När jag skulle göra min praktik kollade jag innan på vad olika elektrikerföretag har för policys, vad de står för och vad de gör. Valet föll på Sandstedt El som uppfyller alla krav och önskemål som jag har på en arbetsgivare. Här trivs jag på alla sätt.
Mitt mål i framtiden är att jobba med fiber, data, laddboxar och liknande. Gärna ha en servicebil med mitt namn på. Då skulle pojkdrömmen vara fullbordad.

Jamie Dugdale
– Under tiden jag gick el- och energiprogrammet på Bäckadahlsgymnasiet gjorde jag praktik på Sandstedt El och blev tillfrågad om jag ville fortsätta som lärling efter skolan. Det ville jag gärna. Här är det enkelt att trivas, alla är lätta att prata med och hjälper till för att lära oss som inte är lika erfarna. Under lärlingsåret får jag jobba med många olika uppgifter med målet att lära mig att jobba självständigt. I framtiden hoppas jag få att jobba med servicedelen, med allt vad det innebär.