Sandstedt ElTools for Schools på Brinellgymnasiet

Tools for Schools på Brinellgymnasiet

Eleverna Johan Arréhn och Marcus Grytberg får instruktioner från Daniel Karlsson, Account Manager på Hilti Svenska AB.

Brinellgymnasiet i Nässjö var andra skolan som Patrik Sandstedt hade nominerat för
Hiltis hållbarhetsinitiativ Tools for Schools. Initiativet passar Patrik bra in i Sandstedt Els egna hållbarhetsarbete som alltid varit en självklar del av vår företagskultur,
–Det vanligaste affärsupplägget är att man inte köper sina verktyg utan att man leasar dem. På så sätt har vi alltid en uppdaterad maskinpark som fungerar optimalt. Men leasingavtalet löper ut efter fyra år. Och de här verktygen håller betydligt längre än så. Ändå kasseras de, och jag har tyckt att det är slöseri, säger Patrik.
För Alexander Edh och Daniel Carnegård, båda lärare på el- och energiprogrammet, är initiativet välkommet. Nu kommer varje elev få ett verktyg att använda och testa, vilket är ett lyft. Ju mer praktik med proffsverktyg som används på arbetsplatserna ju bättre förberedda är eleverna.

Alexander Edh och Daniel Carnegård, båda lärare på el- och energiprogrammet.