Sandstedt ElOkategoriseradeVätterhems första nybyggnation i trä

Vätterhems första nybyggnation i trä

Vingpennan är Vätterhems nya flerbostadshus på Kungsägen, strax öster om Jönköping.